Verslag van de club-bijeenkomst van vrijdag 17 december 2021

Met 10 aanwezige leden opent Jack voor de laatste maal als voorzitter de bijeenkomst.
Welkom aan Evert die enkele nachten in het ziekenhuis verbleef. Afwezig met bericht aan
Niek: Rens (boosteren in Drente) Hans (liever nu geen contacten) Kees (afspraak ziekenhuis)
Het verslag dat Gerard van de vorige keer maakte wordt zonder slag of stoot aangenomen.
Jack bedank Gerard voor zijn fraaie verslaglegging. Kees zal het ongetwijfeld toevoegen aan ons archief (te raadplegen op internet!) Niek gaat in op een aantal todos’s

  1. Vanaf 2022 zullen Evert en Niek om de beurt de voorzittersrol spelen. Er hebben zich geen
    kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. 2. Er wordt een lijst gemaakt van de
    verslagmakers. 3. De Nieuwjaarsbijeenkomst is afgezegd , ook bij het Trefpunt. 4. Niek zal
    edd nadere afspraken maken over zondagmiddag films in het Trefpunt met invulling door
    VCH. 5. Bestuur bijeenkomst bij Jan in januari.

Niek en Jack G doen verslag van bezoek aan CiRoPack. Jack herhaalt nog eens dat zijn
afspraak met de eigenaar was: “we filmen voor onze hobby, als je er zelf wat aan hebt: ga je
gang. Opdrachten van bedrijven moeten naar filmers die daar hun brood mee moeten
verdienen.” Niek heeft research/afspraken tevoren gemist. Jack en Niek hebben hun
opnames gedeeld.

Hans, Niek en Jack G hebben gesprek gehad met Isabelle Vermeij van het Witte Kerkje.
Afgesproken is om een aantal filmpjes te maken (hermonteren) over door Isabelle gevraagde onderwerpen die middels een QR code op een smartphone kunnen worden bekeken en beluisterd. Dit kan de vrijwilligers die zomers de rondleidingen verzorgen ontlasten en bezoekers meer eigen keuzes laten maken voor aspecten die ze interessant vinden. Isabelle zal lijst maken en daarna gaan we aan de gang. Iedereen kan meedoen!

Vertoning van video’s


Wilma: We beginnen met de vorige keer -door techniek-storing- niet vertoonde compilatie
van 10 minuten films van Wilma met haar bijzondere interesses; Paarden en Zeilen. IJspret
met paarden in 2012 toen Hindelopen dichtgevroren was. Zeilen op de Eendracht vanuit
Scheveningen en een Hippisch Concours in Cornwerd met vrouwen in koningsblauwe jurken in amazone zit op zwarte Friezen.

Jack G. Een hilarische kerstwens van Rutte, De Jonge Gommers en van Dissel met zgn Deep
Fake techniek gemaakt. ’t Is een doorgestuurd filmpje waar de maker erg lang mee bezig is
geweest. Met twee korte voorbeelden legt Jack uit hoe het principe van de software werkt.
Evert is al eens door zijn kleinzoon op die manier tot winnaar van de Voice voor 60plussers
van het jaar gebombardeerd. Leuk maar ook uitermate gevaarlijk om goed gelovigen de
verkeerde kant op te sturen en dan te weten dat de software nu voor jan en alleman
beschikbaar is.

In aansluiting op het verslag over het bezoek aan CiRoPack toont Jack een discussie opzet
met het verhaal van Rob van der Wal. Er is materiaal uit meerdere bronnen en dat valt
vooral op in het geluid dat Niek opnam met een Lavoisier dicht bij de mond en Jack met een
ontvanger die ook het omgevingsgeluid registreerde. Jack voegde achtergrond geluid toe
aan de opnames van Niek en Evert hoorde dat meteen!

Jack de Vries nam zijn filmpje over afval dat hij pre-corona instuurde nog eens mee.
Prachtige opnames van het plaatsen van de nu gangbare afval containers in een goed
verhaal over “waar laten we het afval”. Jack voegde nog wat stills van willekeurig klein afval
toe waarmee hij nog eens aan de gang wil.

In een video met als onderwerp LijnenSpel toont Jack ons hoe de verschillende
architectuurstijlen te vatten zijn in lijnen en bogen. Eens maakte hij de opnames in
Coreldraw, de tekeningen met een animatie tot film gemaakt. De kijkers willen het beter
kunnen verwerken en vragen om een reprise maar dan langzamer. Jack zegt toe daarmee
aan de gang te gaan.

De volgende DVD wil niet starten en we besluiten dat Niek zijn presentatie over het maken
van een documentaire zal beginnen. Niek beschikt over een al wat oudere Powerpoint van
René Roeken die inmiddels is overleden.

De sheets geven aanleiding tot vragen en bij het geven van voorbeelden dwaalt onze
discussie af naar ver van video-maken staande onderwerpen. Het is fijn als er geen tijdsdruk is en we ook op deze manier in deze sombere tijd kunnen genieten van sociale interactie.
De informatie op de vele dicht beletterde sheets is het overdenken waard. Niek zal zijn
presentatie eind januari voortzetten en daarna de PPT met ons delen zodat we bij een
volgende vakantiereis voorbereid op pad gaan en misschien meer dan een leuke
reisreportage met mooie sfeerplaatjes ter herinnering in elkaar kunnen zetten.

Verslagmaker Jack Groot wenst jullie allen hele goede en toch vrolijke Kerstdagen en een
gezond 2022.

Volgende bijeenkomst gepland op vrijdag 28 januari.

Indeling verslagmakers:
28 januari 2022 Nico Stobbe
25 februari 2022 Rens ‘t Hart
25 maart 2022 Hans Bruijns
29 april 2022 Robert Goede

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: