Verslag van de club-bijeenkomst van vrijdag 26 november 2021

Met 14 aanwezigen was er sprake van een goede opkomst. Niek vertelt dat Evert afgelopen
nacht i.v.m. benauwdheids klachten is opgenomen in het ziekenhuis.

1. Bespreking ingeleverde promofilms

Evert heeft een interview en beelden geschoten van Ron de Boer die ieder jaar een groot
Kerstdorp bouwt dat door bezoekers bekeken kan worden. Het goede doel is dit jaar de
Stichting ALS. Zeven leden hebben met dit materiaal gestoeid om een pakkende promo te
maken, waarop het volgende commentaar werd geleverd.

Promo van Niek: Doel van de tentoonstelling en het adres van de expositie komen duidelijk
over. Teveel aandacht voor de opbouw van het dorp en de toelichting van Ron.

Promo van Evert: film prikkelt tot bezoek. Minder duidelijk zijn het adres in Uitgeest en het
goede doel.

Promo van Kees Hooijboer: wordt als te lang ervaren met teveel informatie over de opbouw
van de tentoonstelling. Het gebruik van inserts wordt als sterk punt beoordeeld.

Promo van Rens: is kort en krachtig en het goede doel was heel duidelijk. De teksten in het
rood zijn echter moeilijk leesbaar.

Promo van Hans: wordt zeer positief ontvangen. Film pakt vanaf het begin, bijzondere
montage, tekst in toegevoegde rode kerstbal is een sterk punt. Hans heeft eigen beelden
toegevoegd. Over de toelaatbaarheid daarvan waren vooraf geen afspraken gemaakt.

Promo van Jaap en Nico; het Kerstdorp is een bekende attractie in Uitgeest die zij regelmatig
hebben bezocht. Hun promo gaat als enige over de beleving van dit kerstgebeuren, maar
lijkt alleen gericht op de vaste klanten, want het adres ontbreekt.

Jack Groot: hier wordt de beeldvolgorde gewijzigd: Ron plaatst stekker, komt vervolgens
boven tafel en daarna gaat trein rijden. De treinrit is de rode draad in deze film, die ook
duidelijk is over plaats en doel.

Enkele deelnemers hadden 6 tot 10 versies gemaakt om tot het eindproduct te komen.
Men vindt dit een heel leuke exercitie om bedrevener te worden in het monteren; zeker
voor herhaling vatbaar.
Besloten wordt om de filmpjes op YouTube te zetten.

2. Mededelingen van het Bestuur

Niek heeft de secretaristaak overgenomen van Wilma. De voorzitter dankt Wilma
voor haar invulling van deze taak; eerst ad interim en daarna ruim 10 jaar als
secretaris. Wilma verzorgde consciëntieus de agenda’s, de verslagen van de
bijeenkomsten en heeft een prachtig archief aangelegd. Met Jack en Jan heeft zij veel
werk verzet om de naamsbekendheid van onze club te vergroten. In de volgende
bijeenkomst zal Jack enkele topfilms van Wilma vertonen. Door wat technische
problemen lukt dat nu niet. Jack sluit zijn speech af met het overhandigen van een
cadeaubon. Daarna dankt Wilma haar collega bestuursleden voor de prettige
samenwerking. Zij blijft graag lid van onze videoclub.

Jack geeft aan dat hij het voorzitterschap met onmiddellijke ingang wil neerleggen.
Gevraagd wordt wie van de leden dit wil overnemen. Geen van de aanwezige leden
stelde zich beschikbaar. Niek heeft eerder deze week Evert hiernaar gevraagd. Evert
heeft zich bereid verklaard om tot het bestuur toe te treden. Er wordt een beroep
gedaan op de leden om te overwegen zich ook als bestuurslid aan te melden. De nu
bekende bestuursleden Evert, Niek en Jan Vos, mogelijk aangevuld met nieuwe
aanmeldingen, zullen voor 17 december met elkaar vaststellen wie welke functie zal
vervullen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst begin 2022 zal overgeslagen worden, omdat er dit jaar te
weinig materiaal vertoond is.

In het kader van de werving heeft Niek in 2 lokale media een artikel over onze club
weten te plaatsen. Bovendien heeft hij contact opgenomen met het Trefpunt. Op
zondagmiddagen organiseert het Trefpunt bijeenkomsten voor geïnteresseerden.
Niek heeft voorgesteld dat Videoclub Heiloo dan een filmuurtje verzorgt waarin films
worden vertoond zoals Sortiva, Melkunie e.d.. Wij wachten de reactie van het
Trefpunt af.

Op 10 december kan gefilmd worden bij Ciropack. Niek en Jack de Vries zullen van de
uitnodiging gebruik maken.

Drie jaar geleden heeft onze club een film gemaakt over en voor het Witte Kerkje in
Heiloo. Het nieuwe Bestuur van het Witte Kerkje heeft gevraagd om een nieuw
filmpje over de geschiedenis en gebruik van het gebouw, om te vertonen in de kerk.
De film zou moeten bestaan uit bestaand en nieuw materiaal. Hans en Niek willen dit
project aanpakken.

3. Rondvraag

In de Grote Kerk in Alkmaar wordt een groot nieuw raam geplaatst. Inmiddels heeft Jack de Vries van 2 mensen van de Kerk een positieve reactie gehad om deze operatie te filmen. Aan dit project willen meewerken: Hans, Jack Groot, Jack de Vries, Jan Lourens, Niek en Robert.
De filmers zullen onderling het doel van de film afspreken.

4. Filmbijdragen

Jack de Vries: ” Koning der spelen”
In deze animatie worden de schaakstukken en hun bewegingen getoond. Als
“lijnenspel”heeft Jack inmiddels al 5 boeiende films gemaakt. Er wordt aanmerking
gemaakt op de gekozen muziek, omdat het ritme van de muziek niet terug komt in de
beweging van de beelden.

Jack de Vries: “Matig zicht”
Mooie rustige beelden van het Maritiem Museum in Rotterdam. De
zoombewegingen worden als functioneel ervaren.

Jan Lourens: “Elzas Vendange”
Impressie van de recente oogst van de druiven in Ribeauville en de eerste fase in de
productie van de wijn 2021. Mooie beelden van het plukken en de beweging van de
tractoren in het landschap.

Jack Groot: Promofilm voor kerstactiviteit voor kinderen
Op basis van het commentaar in de vorige bijeenkomst op de eerste versie heeft Jack
deze finale versie gemaakt. Het is een leuke film geworden. Helaas gaat het
evenement dit jaar niet door in verband met de pandemie.
Jack heeft recent een draadloze microfoon van het merk RODE aangeschaft. Zijn
ervaringen zijn: goede directe geluidsoverdracht en weinig omgevingsgeluid.

Hans: “Vervuiling”
Dit is een opdrachtfilm voor de andere club van Hans. De verontrustende film is een
compilatie van allerlei materiaal op internet met als invalshoek PFAS. Zowel aan het
begin als het einde van de film worden beelden getoond van de Club van Rome. Dit is
een indringende wake-up call.

5. Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is vrijdag 17 december, mits het Trefpunt open is.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: