Verslag van de club-bijeenkomst van vrijdag 29 oktober 2021

Evert licht de beelden toe die hij bij Ron de Groot opnam

Vandaag, 29 oktober 2021, loopt het niet bepaald storm in de grote zaal van het Trefpunt. Dit is voor een deel te wijten aan een paar zieken. Er waren geen aanmeldingen binnengekomen voor de vacature van secretaris waardoor Niek dit overneemt van Wilma en de PR daarbij neemt. Na enige mededelingen van de voorzitter, zoals een inventarisatie voor een bezoek aan Ciropack, kon Evert zijn verhaal over het maken van een Promo starten voor de andere acht aanwezigen.

Op welke wijze kan je promotie oftewel reclame maken voor jouw toko en dat kan een product, een dienst of een of ander goed doel zijn. Vaak wordt gebruik gemaakt van een Promo, een kort filmpje die een boodschap moet overbrengen en waarbij vaak wordt gemikt op de emotie van de kijker. Er zijn allerlei soorten emotie. Een daarvan is irritatie dus zagen we een paar reclamefilmpjes die in aanmerking kwamen voor een loden Loekie. Daarna volgden filmpjes die mikten op een positief gevoel. Van “de Videomakers” was een instructiefilmpje over zaken die je vooral niet moet doen.

Het maken van een goede promo is een uitdaging aan de leden van de club. Hiervoor had Evert een bezoek gebracht aan Ron de Groot in Uitgeest die al 20 jaar lang een groot Kerstdorp bouwt in zijn woning.  Vanaf 20 november kunnen mensen langskomen, ervan genieten en een bijdrage voor de Stichting ALS achterlaten. Evert heeft een interview en beelden van de werkzaamheden van Ron geschoten. De opdracht is om hiervan een pakkende promo te maken voor Ron. Volgende clubbijeenkomst kijken we hals reikend uit naar de resultaten.

Hierna kreeg Jack de V het woord om zijn ideeën uit de doeken te doen.

Hij geeft de volgende suggesties als mogelijke onderwerpen voor het eerste uur van een clubbijeenkomst.

  • Titel en aftiteling
  • Keuze van geluid
  • Tempo Beeld en geluid
  • In en uitzoomen
  • Pan en Tilt
  • Overgangen
  • Horizonhoogte/compositie
  • Dieptescherpte
  • Animatie

De Programma Commissie zal hiermee aan de slag gaan.

Omdat in 2022 het grote raam in de zuidmuur van de Grote Kerk in Alkmaar vervangen zal worden door een nieuw glas met een beeltenis ziet Jack daarin een mooi onderwerp om met leden van de club de historie van de vernieuwing vast te leggen. Hij wil daarvoor contact op nemen met de

JackG had een leuk filmpje gemaakt ter promotie van een komende activiteit met speelkussens in Sporthal het Vennewater voor kinderen in de Kersttijd. Het zag er goed uit en er kwamen wat tips om het nog iets sneller en afwisselender te maken. De kerstengelen konden hun boodschap ook voor de camera van Jack kwijt. Ze wilden langskomen wanneer je juist in de kersttijd om welke reden dan ook een oppeppertje nodig had. De huisvesting in Athene viel wat tegen vanwege het uitzicht op een binnenplaats, grenzend aan een hospitaal. Vanaf het balkon waren opnamen gemaakt van het ziekenhuisgebeuren met ingesproken commentaar. Deze film bezorgde grote kriebels en bleek niet geschikt voor het “grote” publiek.

Rens had een filmpje gemaakt op het thema Vrijheid. Dit was een opdracht van videoclub Schagen. Hij poogde de vrijheden van onze welvaartsmaatschappij te leggen tegen de vrijheidsbeperkingen van gevangenschap. Voor dat laatste gebruikte hij opnamen in het gevangenismuseum in Veenhuizen. De discussie daarna ontaarde enigszins door het feit dat er andere benaderingen mogelijk zijn over de tegenwoordige “vrijheid” maar ook over het gebruik van beelden van gevangenschap in het verre verleden. In een tweede filmpje van minder dan een minuut laat Rens zien wat hij in een animatie met een vierkant en een ster kan doen.

In de “extra tijd na de eindtijd van 12 uur” brengt  Nico de opdrachtfilm “Afval” ter sprake. VCH heeft vanwege corona een jaar platgelegen waardoor ook de herinnering daaraan is vervaagd. Uit de archieven is opgeduikeld wat daarover, na enige malen een verzoek om de waardering door te geven, uiteindelijk is gemeld. Zie kopie mail van Jack Groot op 25 dec 2020

Ook de Nieuwjaarsreceptie met partners zal tijdens de volgende clubbijeenkomst heroverwogen worden.

Niek Mannes

P.S.: de afwezigen die ook een promo willen maken op basis van het uitgereikte materiaal van Evert kunnen dit via WeTransfer ontvangen. Vraag dit aan bij Evert: evert.bakker@casema.nl

Van: Jack Groot <jagroot153@gmail.com
Verzonden: vrijdag 25 december 2020 11:33
Aan: Jack Groot <jagroot153@gmail.com>
Onderwerp: Afval films waardering 

Beste allen,

Geniet van de zon op eerste Kerstdag! 

Uiteindelijk hebben elf leden hun waardering van de zes filmpjes gedeeld.

Ik heb het gemiddelde laten berekenen en het aantal malen dat een filmpje op de 1e plaats werd gezet geteld (tussen haakjes).

Er is nagenoeg geen schriftelijk commentaar op de producten geleverd. Ik zal daar dus ook geen bloemlezing van maken

Zoals al eerder gemaild; een beker uitreiking is dit jaar niet zo makkelijk en leuk. Ik zal proberen in de eerste week van het niewe jaar weer een zoom meeting te beleggen, in de oprechte hoop dat we meer deelnemers kunnen overhalen in te loggen.

Hulp bij onzekerheid wordt graag geboden.

Col de VAM gemiddeld 4.6 

Afbraaktijd gemiddeld 2.7 (4)

Requiem voor een wrak gemiddeld 3.8 (2)

Kennemerloopgroep gemiddeld 3.7 (1)

Rekenles gemiddeld 2.3 (3)

Waar laten we afval gemiddeld 4.4 (1)

En daarmee is ons filmend duo andermaal aan de top. Gefeliciteerd Nico en Rob. 

hartelijke groeten

jack

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: